Rabu, 12 Desember 2012

Pengertian, Unsur-unsur, Fungsi Negara

Pengertian, Unsur-unsur serta Fungsi Negara
Pengertian Negara

Pengertian Negara Menurut Para Ahli :


John Locke dan Rousseau
Negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat.

Max Weber
Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

Roger F. Soltau
Negara adalah alat (agency) atau wewenang (autghority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat

Prof. R. Djokosoetono
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

Prof. Mr. Soenarko
Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.

Aristoteles
Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

Unsur-unsur Negara :
  • Unsur primer : memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. 
  • Unsur sekunder : mendapat pengakuan dari negara lain.

Fungsi Negara :
  • Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat
  • Melaksanakan ketertiban
  • Pertahanan dan keamanan
  • Menegakkan keadilan


Artikel ini dikutip dari berbagai sumber

0 komentar:

Poskan Komentar

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Browser